Din energi - Vår miljö


Tänk om alla villor skaffade solfångare för att göra varmvatten under sommarhalvåret , då skulle vi spara 5,7 Twh/år , vilket är betydligt mer än Barsebäck producerade. En sådan solfångare är hälften så stor som den på bilden nedan.

Tänk då om alla skaffade en solfångare lika stor som den på bilden... eller om alla våra hyreshus hade en ...  och den enda biverkningen skulle vara att uppvärmning och varmvattnet skulle bli billigare, ett argument som även borde tilltala de som inte tycker vår miljö är särskilt väsentlig.

 

 sveriges bästa plana solfångare Nu med 516 kwh/kvm/år vid 50 grader vilket gör  den     effektivare /byggyta än vakuum solfångaren och med en beräknad levnadstid på 40 -50 år.

   www.solgruppen.se/pdf/lesol5arlow.pdf

Magapanna

 En bra" importpanna" . Finns från 18 -80 kw

 Teater för folket

  Parallellt med miljödebatten så dyker små bidrag i form av små gröna miljö, rättvise och energieffektivitetsmärken upp på bl.a mat o vitvaror istället för att ta steget fullt ut och  helt enkelt förbjuda miljöförstörande, förtryckande o energislösande varor o produkter. Vår jord behöver detta.

 Våra 35 förlorade år.

På 3 år har priset på solceller sjunkit till 1/3 mot tidigare, varför? 

 Det är fortfarande idag ingen skillnad på
 solceller idag och för 40 år sedan. Tänk vad annorlunda vår världs energiförsörjning skulle sett ut om finansmarknaden då, för 40 år sedan, hade intresserat sig för solenergin istället för kol, olja o kärnkraft.  Tänk;  inget klimathot, som kommer att ge vår värld framtida astronomiska kostnader   (om det inte redan är för sent)  och inget kärnavfall som vi måste vaka över i årtusenden framåt.

Nu äntligen finns glädjande indikationer på att åtminstone en del reaktorer är på gång  att stängas. Dock inte utav ett förväntat åldersskäl eller p.g.a  sunt förnuft utan helt sonika för att det är för dyrt att driva.  Ett litet men ändock steg som gör att bromsen mot ett framtida energisystem, utan biverkningar, minskar


  Solceller vs. Solfångare

 En solfångare som tillverkar värme o varmvatten till våra hus har en verkningsgrad på ca 75-80%. D.v.s 75-80% av de 1000-1200 watt/kvm som solen träffar solfångaren övergår till värme o varmvatten.

Solceller har en verkningsgrad på 13-18% D.v.s 13-18% av solljuset blir till elektricitet.
Forum för solenergi o värmeteknik i Värmland

Solenergi inte bara nödvändig utan dessutom mycket lönsam

  Hur kan det komma sig att vi förtränger  uppenbara hot mot våra livsbetingelser?

Det vettlösa sätt vi idag behandlar vår energi kan i framtiden inte kunna fortsätta om vi ska kunna erbjuda en dräglig levnadsstandard till 7-8 miljarder medborgare.  Framtidens energi måste tas direkt från solen  och i förlängningen inte ens via omvägar såsom etanol eller värmepumpar.  Solen kommer med all sannorlikhet att vara tillgänglig som värme o energikälla dom närmaste 5 miljarder åren så var finns anledning till att skövla landskap för kolutvinning, pumpa upp olja som sedan förbränns och minskar våra livsbetingelser eller bryta uran som är ett problem ända till långt efter slutförvaringen.  Den solenergieffekt som träffar jorden varje millisekund är 120 000 Terrawatt (Tw). Den effekt vi  behöver för att klara alla våra energibehov är 16 Tw . Detta borde tom få de mest inbitna kärnkraftskramarna att börja tänka....? ..men det är tyvärr mycket sällan att sunt förnuft har med saken att göra.    

  Vi måste även lära oss använda rätt energiform till rätt ändamål. Varför värma vatten till ånga i ett kraftverk, där ångan driver en turbin som sedan drar en generator, som ger ström och som därefter skickas långa vägar i ledningar,bara för att vi sedan ska kortsluta elen i våra elelement för att få futtiga 20 grader i rummet.  Och detta dessutom till en verkningsgrad runt 20% ,  alltså i stort sett lika usel som effektiviteten i våra bilmotorer.  Snacka om resursslöseri. Ingen skulle t.ex köpa en braskamin som har sämre verkningsgrad än 75% eller en pelletbrännare sämre än 90% så hur kan vi tolerera detta?

 Lite energiperspektiv

 Dessutom  verkar vår livsstil kräva allt fler prylar som kräver el-energi och många kan inte ens borsta tänderna utan hjälp av de två hålen i väggen.  Det nyaste lär vara en elektrisk mascaraborste för de som tycker det är jobbigt vid sminkningen och en eldriven spagettigaffel.  Sveriges IT-kommunikation tar ca 10 Twh`= ca 8% utav den totala elanvändningen och den nya serverbyggnaden för facebook i Luleå  behöver använda el motsvarande 16000 villors årsbehov.

Utlopp för sin egen energi kan man få på den motorförsedda löparbanan på gymmet dit man även kan ta bilen. Är detta egentligen vad vi eftersträvar?

De eskalerande elkostnaderna gör naturligt en sanering av den stora andel hus som är beroende av el för sin uppvärmning. Ofta hör vi från elleverantörer att el är en bristvara men trots detta kan Sverige exportera el till europa  (f.n 26 707 GWh)      Många tillverkade förklaringar till de ökade elpriserna såsom "trasig elkabel under Oslofjorden, för mycket vatten, för lite vatten o.s.v " torde väl inte lura någon längre. Vad är det för farligt att säga som det är: "Vi får mer betalt när vi säljer vår elström till Tyskland, Frankrike, Italien m.fl och därför vill vi att ni i Sverige betalar lika mycket,detta kräver våra aktieägare". Just i detta nu byggs flera elledningar till kontinenten av politiker och näringsliv under parollen "Vi behöver exportintäkter från Sveriges elproduktion". Ett något suspekt utfall då de annars, i.o.f. sig felaktigt men ändå,anser att Sverige behöver mer energi för att klara sitt eget behov.  Tyskland håller i detta nu på att avveckla sin kärnkraft.  


 När man betänker att 3/4-delar av klimathotet härrör från det sätt vi hanterar vår energiförsörjning och hur enorma resurser läggs ner för att slippa göra något åt det, är det lätt att tvivla på människans berättigande på jorden. Det pågår idag t.o.m projekt för att uppföra boende på planeten Mars ,och dit t.o.m över 600 personer redan löst biljett, istället för att värna om den värld vi nu lever i. Hur kan detta  vara möjligt? 


El, en bristvara?

El kommer dock  aldrig att bli en bristvara pga att ingen kommer till sist att ha råd att förbruka den men var finns utvägen? En lättfattlig beskrivning om hur våra elbolag "hanterar" vår elenergi kan du läsa på  www.Dubu.se  Man spekulerar även i att öka kolkraften och samla in den koldioxid som förbränningen orsakar för att sedan gräva ner den i jorden, och detta verkar t.o.m vara seriöst menat. Om man åtminstone tänkte tanken att återanvända koldioxiden genom att tillföra väte och då utvinna metan/metanol.

Spel för galleriet:

De utsläpp som utsöndras från kor, får o kycklingars fisar verkar kunna lösas genom att beskatta dem. (Man förvånas över hur många, till synes helt normala människor,som går på detta nonsens.) Det är förvisso mer roande att läsa om än om sättet som köttvarorna produceras på och med transporternas utsläpp mm

En(x)ergiomställning

De 40 Twh som går åt till våra elvärmda villor skulle med dagens sol o pelletsteknik lätt kunna minskas till 1/3 vilket i sin tur skulle kunna resultera i en ökad export av den sparade elen till övriga europa vilket i sin tur resulterar i en minskad kolanvändning, och förorsaka minskade koldioxidutsläpp motsvarande 20% av hela sveriges utsläpp, om man nu inte  väljer att stänga hälften av landets kärnkraft istället. Och den enda biverkningen skulle bli en halverad värmekostnad för villaägaren.  När man sedan beaktar att på en takyta på 30 kvm så faller lika mycket solenergi som en normalvillas hela energibehov varje år, och detta till råga på allt, helt gratis, så kan man bara förvånas över att detta inte utnyttjas mer än det gör.

 Sol-el

Hur skall man tolka vår regerings lämplighet att besluta i energifrågor när de ger klartecken till att bygga ny kärnkraft som kommer att generera el för ca: 70 öre/kwh,  med fortsatta avfallsproblem och säkerhetsrisker, då t.o.m dagens solel idag kan fås för 40 öre/kw och spås sjunka till  30 öre redan före 2018 (enl prof. Emanuel Sachs, Massachusetts university of technology)  d.v.s långt innan ett nytt kärnkraftverk har hunnit byggas?  Och återigen: Är detta den utveckling vi förtjänar?

Kiselsolceller har funnits i mer än 40 år och var inte annorlunda då än idag, men det är de senaste 5 åren som finansmarknaden vädrat möjligheter till nya profiter vilket på 4 år fått priset på solcellerna att sjunka till 1/4 mot tidigare. Tänk om de hade vaknat till för 35 år sedan istället så hade vi sluppit mycket av det elände som energimarknaden hunnit ställa till med under tiden.

Solelens stora genombrott motarbetas, helt naturligt, in i det sista utav elbolagen och "kärnkraftskramarna". En liten men ändock ljusning för att någon "bryr sig" är samorganisationen "Elinorr" som infört nettoavräkning av den el som kunden kan producera själv och skicka ut på elnätet. Föredömligt. Tyvärr kan man inte välja nätbolag.

Enl rapport från REPAP-mötet i Bryssel är Sveriges ambitioner att satsa på solel sämst av alla länder i europa trots att vi, tillsammans med Norge, har bäst förutsättningar då vi har vattenkraften som kan träda in då solen inte ger tillräckligt. Sverige är dessutom det land som mest vill öka sitt energi-användande och som använder mest kärnkraft/capita (45%) av alla länder i världen. Skamligt

Staten hade budgeterat 150 miljoner till solcellsstöd för 2016, ett stöd där privatbostäder kan få 20% av kostnaden.  Vattenfalls felinvesteringar i bl.a kolkraft har resulterat i 36,3 miljarder  i förlust. Smaka på det och fundera på vad dessa 36,3 miljarder skulle kunnat åstadkomma genom en satsning på alternativenergi istället.
 
Man hade naturligtvis önskat att solenergin hade fått sitt genombrott redan innan vi behövt subventionera kärnkraftsuppbyggnaden på 70-talet och framåt men bättre sent.......

Energilagring av termisk solvärme

Det enda vi tekniska vi behöver lösa är energilagring från sommarhalvåret till vintern så behövs egentligen inte nåt mer. En inte alltför komplicerad uppgift då detta redan var en realitet på  70-talet då solvärmen kunde lagras i salter utan förluster. Om dilemmat är svårigheten att kunna beskatta solen så finns säkert skarpa hjärnor som gladerligen tar sitt ansvar för att lösa detta. Solvärme kommer i framtiden att vara en vanlig del i våra värmesystem men varför vänta.? Tekniken och kunskaperna finns men var finns den politiska viljan.....? Istället subventioneras de fossila bränslena runt om i världen med  1850 miljarder årligen, vilket istället skulle ha kunnat bekosta en konvertering av energimarknaden.En åtgärd som i vilket fall som helst måste ske inom en snar framtid. Allt annat har vi inte råd med.

"Bara två saker är oändliga, universum och den mänskliga dumheten. När det gäller universum är jag inte absolut säker."    A.Einstein

Oren Lyons, hövding av Ondogoafolket påstår att människan föds med sunt förnuft men måste lära sig att använda det annars är det en förlorad egenskap.  (Sunda förnuftet säger att man inte skall förorena varken luften, vattnet eller marken så antingen har han fel eller så har han väldigt rätt.)


Ingen politiker i hela världen torde kunna urskulda sig med att de inte visste att stor del nordpolens isar smält bort då de ställs till svars i framtiden. Ingen av dem torde heller inte kunna se sig i spegeln och tycka att de gjort vad de kunnat för att bromsa miljöhotet ,vilket alla borde gjort, då klimatfrågan förändrar all ekonomi,all värdfärd o försvarspolitik.

Varje svensk skapar 12 ton växthusgas/år ( undantaget de ev fjärtar som de avyttrar). Hälften av detta är resultatet av importerade varor. En bra början för den miljömedvetne är att sluta köpa undermåliga varor från bl.a kina som tenderar att dränka oss i skräp.


Energibehovet ökar ständigt och några större innovativa ansträngningar att bromsa görs inte utan man tillåter tex att det ser ut så här;  
       Massor av kylkondensatorer för att öka komforten på kontor o lägenheter och där varje enhet har kompressorer som kräver el. Alla dessa hade kunnat ersättas med en cirkulationspump och ett djupborrat markhål. Billigare, mindre sårbart och till  1/ 1000-del av driftkostnaden.Detta är bara ytterligare ett litet ex på hur det kan bli när ingen tänker.                                                 
                                                           

 

Studiecirklar i "bygga solfångare" o solvärmeteknik

Intresset för solenergi bara ökar. Från de teknikentusiaster som var med i studiecirklar, som anordnades av studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Svenska Solgruppen, och byggde sina solfångaranläggningar på 80-talet har nu skaran utökats till de miljömedvetna och till de som ser strikt ekonomiskt på investeringen. Utbudet av solfångare ,främst importerade från låglöneländer,ökar och gör solenergin tillgänglig för allt fler. I detta fall gäller dock att vara x-tra vaksam ang kvaliten, som hitintills har varierat alltför stort för att tillfredsställande klara en livscykelanalys. 

Solvärme till flerbostadshus

Förvånande är dock att tanken på solvärme inte nått fler fastighetsägare till flerbostadshus,bostadsbolag  med flera, där sparpotentialen är mycket stor. Kanske detta berodde på att solvärmebidraget, när detta fanns,  var utformat sålunda att: "Fastighetsägaren skall intyga att energivinsten i sin helhet kommer hyresgästerna tillgodo." En passus som inte tillåter fastighetsägaren att tjäna på affären faller säkert inte i god jord särskilt om miljömedvetandet inte är så stort. Det var naturligtvis enklare att bara höja hyrorna för hyresgästerna.


De flesta har väl passerat stadiet med funderingar om och hur och om solvärme fungerar, men vill ni friska upp minnet och få lite mer data om solfångaren så kolla in på www.Lesol.se o  www.solgruppen.se


Lesol Vacuumsolfångare finns även i Brättne Bruks sortiment men säljs enbart till gör-det-självmonterare.

24-rörssolfångare                       712 kwh/kvm/år vid 50 grader
3,95 kvm byggyta
2,33 kvm aperturyta ( den aktiva ytan) absorbatorytan