Centrum för Solenergi i Värmland  


 


 

Välkomna till vår energiverkstad och utställning med:

  Vedkaminer, solenergi, kökspannor o spisar,   ackumuleringsteknik,  kakelugnar, 
 pelletsvärme,  täljstensugnar,  optimala ventilationssystem,  Eko-Bygg för friskare
 hus m.m

 

Solenergi inte bara nödvändig utan dessutom mycket lönsam.

Dilemmat med alla solvärmesystem är dock att all energi som de kommer att producera
 under 40-50 år framåt skall betalas vid installationstillfället vilket just då kan kännas
 tungt i plånboken men sett på längre sikt är investeringen en mycket god affär både
 för ekonomin och för vår miljö. En bra solanläggning för en villa kan kosta mellan
 35-90 000 kronor och producera upp till 5-7000 kwh per år vilket innebär att med
 dagens energipriser har den betalt sig självt på 6-8 år. Man kan ju spekulera i vad övrig
 energi kostar om 30 år när solvärmen fortfarande är gratis. För den som vill hålla nere
kostnaderna för solanläggningen finns möjlighet att vara med och bygga solfångaren under
 en eller ett par lördagar i höst på Brättne Bruk. En solfångare som är den i särklass
effektivaste  plana solfångaren på marknaden.          Våra solceller däremot produceras inte

nåt asiasiskt land

Solenergi/Solexergi

Solenergins fördelar är många och mycket uppenbara:

Solen finns redan tillgänglig där den skall användas, vi slipper följdverkningar såsom
 försurade sjöar, skogsdöd och växthuseffekt. Solen påverkas inte av oljekriser och 
ger inget avfall som måste vakas över i 24 000 år framåt och dessutom har ingen
 kommit på något sätt att beskatta den.  Åtminstone inte ännu.


Ekonomisk solvärme för vanligt folk.  Bygga solfångare

En genomsnittlig självbyggd solanläggning från Brättne Bruk har bestått av ca: 10 kvm
solfångare, som dessutom fortfarande är en av de bästa på marknaden, och har i snitt
kostat 27 000:- och borde ha betalat sig själv på 3-5år med dagens energipris. Hitintills har
 mer än 780 
solfångaranläggningar byggts av studiecirkeldeltagare på Brättne Bruk
 genom åren.

 Lesol 3:6 AR är en högkvalitativ solfångare med samma prestanda som den
 fabrikstillverkade Lesol 5 AR och är f.ö den mest uppsatta solfångaren i Sverige och
med en hållbarhetstid på minst 40 år (troligen det dubbla).


Välkommen till folkrörelsen "Bygga Solfångare"

 

Olika typer av solfångare.

Den plana solfångaren Lesol 5 AR är en "färdig" solfångare, utvecklad för nordens
klimat av medlemmarna i svenska solgruppen,och med sina 516 kwh/kvm/år
 50-gradig
varmvattenproduktion, en av de bästa och definitivt den kostnads-
effektivaste fabrikstillverkade solfångaren på marknaden. Formatet 1,62 kvm per modul
 gör att köparen slipper oförutsedda kostnaden för kranbil eller andra lyftanordningar när den
 skall monteras.

     De flesta har väl passerat stadiet med funderingar om och hur solvärme fungerar,
 men vill ni friska upp minnet och få lite mer data och fakta om solenergi och solfångare
 så kolla in på www.Lesol.se  eller www.solgruppen.se

Lesol Vacuumsolfångare finns även i Brättne Bruks sortiment men säljs enbart till
 gör-det-självmonterare.

24-rörssolfångare        1659 kwh/år/modul               
  712 kwh/kvm/år    3,7 kvm byggyta
  2,33 kvm aperturyta  (bidragsberättigade)

hämtpris :  från 9900:- exkl  stativ (utgår ur sortimentet) Obs. endast 2 st kvar.


Och så lite tillrättaläggande grundkunskaper ang. begreppet solenergi:

Solceller/solpaneler eller PV -system "tillverkar" direkt elström av solljus.De vanligaste
 solpanelerna tillverkas av kiselceller som hoplödes, ofta i sektioner om 36 plattor,och
som sedan genererar  12 volt som kan t.ex kan användas som lågvoltenergi till fritidshus,
 båtar eller annat där det är svårt att komma åt det vanliga elnätet.  I USA och framför
 allt i Tyskland, och har t.o.m fått fotfäste här i Sverige, konverteras ofta större
 anläggningar till 110 eller 220 volt och skickas ut på det statliga  elnätet. De Tyska företag
 eller privata som 2010-11 kopplade in sin
 anläggning på detta sätt har fått ett garanterat
kilowattpris motsvarande  kronor 4:91:- ,subventionerat från Tyska staten, i 20 år framåt .
 Under 2012-201515 har priset på solceller minskats med 2/3-delar och kan klara en
lönsamhetskalkyl även utan subventioner. Tysklands solel uppgår nu till drygt 20 Twh. 
  Inom forskningen har dock  framsteg gjorts med en helt ny metod  som genom att
 kopiera växternas fotosyntes lyckats framställa elström och som spås ytterligare sänka
 tillverkningskostnaderna rejält. Verkningsgrad för dagens PV -system är 12 -18%
d.v.s att en effekt av 150 watt per kvadratmeter kan fås ut när solen är framme.
Vi kan se vad det kan innebära...:  Med 15 kvadratmeter solceller på taket skulle t.ex
 el-hybridbilsinnehavaren kunna köra 1000 mil/år enbart på el. Om han köpt
 anläggningen för några år sedan och då på dyrast möjliga vis kostade den 80 000:- utan 
   rotavdrag. Med en avskrivningstid på20 år blir detta 1-2:-/mil. Jämförs detta med bensinpriset
om 10 -20 år..så  ?

 Eller varför inte redan idag, så.... ?    Lägg sen till ev gratisparkering, biltullsbefrielse och ibland även
 tillgång till gräddfilen så skulle detta kunna vara intressant även för den ickemiljö-
medvetne. Om man sedan betänker en fördubbling av elpriset redan inom kort och den
 fortsatta sjunkande prisnivån på solceller som sker så kanske det t.o.m kan göra det
intressant för de som vanligtvis inte sätter vår miljö i högsätet.


Termiska solfångare

Solfångare eller "termisk" solvärme har verkningsgrad på 50 - 75% och dimensioneras
 oftast för att täcka ca: 50% av varmvattenbehovet och 10 -15% av värmen till en normal
 villa. Att montera en större solfångare för att täcka hela årets värmebehov kan svårligen
 rekommenderas då lagringen av värme, som idag huvudsakligen sker i vattentankar, blir mycket
skrymmande och skulle ge stora värmeförluster under lagringstiden.  Under 70 -talet
 fanns en typ av värmelager som kallades "Tepidus" och bestod av ett salt som vid
blandning med vätejoner frigjorde sin energi.  På detta sätt kunde solvärmen lagras
 utan förluster från sommar till vinter.  Då kärnkraftsutbyggnaden kom, med löften
om att elströmmen skulle bli så billig att det knappast skulle löna sig att skicka ut
 räkningar till folk, fanns inget intresse för värmelagring längre och projektet kursade.

Den vanligaste och mest beprövade solfångartypen är den "plana solfångaren" som
funnits i olika varianter sedan tidigt 70-tal.  Den är i stort sett helt underhållsfri med
 beräknad livstid på 40 -50 år och har de senaste åren t.o.m blivit "onödigt" effektiv.
 M.a.o "ett säkert kort"


Vacuumsolfångare

Den betydligt nyare vakuumrörssolfångaren som bygger på att den solbelysta
 absorbatorn omgärdas av ett vakum som hindrar värmeutstrålning genom glaset.
Ungefär som en termos. I och med de små förlusterna kan solfångaren bl.a fånga in
 en del solvärme de dagar som är riktigt kalla,under förutsättning att de inte är belagda
 med rimfrost. I den s.k u-pipe-modellen är  tankvattnets kopparrör nerböjda i
vacuumröret där de värms av solen för att sedan transportera värmen ner till tanken igen.
 Nu hör till saken att i människans natur ligger att: "går det att krångla till det så gör 
vi det" som tex i  "heatpipe-rören" , som innehåller ett eget litet kopparrör, med en
mindre mängd vätska i , vilken när  röret blir värmt av solen, stiger uppåt i form av ånga.
 Röret avger sedan ångans värme till cirkulationskretsen  från soltanken som sedan gör
 att ångan återgår till vätska som rinner nedåt för att värmas och förångas igen.
 Detta gör att vätskan i vacuumröret och solkretsens vätskesystem aldrig kommer
 i kontakt med varandra och som det ofta står i reklamen:   "det går enkelt att byta
 vacuumrör"
utan att behöva dränera solfångaren.   De flesta inom branschen
 uppskattar livslängden på bra vacumrör till ca: 15 år.  Tyvärr tillhör de flesta solrör inte ens 
 denna kategori.  Mer och förhoppningsvis enklare förklaring kan ni få på:

Energi o värmemässan på  Brättne Bruk  sept 2018

Där blir det även introduktion för de som vill vara med och bygga sin egen solfångare,
ombyggnad av kamin till vattenmantlat, ackumuleringsteknik vid värmelagring av flera
 olika energislag. m.m.
Bygge av Brättnesolfångaren
Solfångarlåda
 
montering av isolering

 
absorbatorplåt

AR-glaset monterat
 

kan byggas för både
liggande
o stående montage.
Tidsåtgång för att
 bygga sin egen 
solfångare Lesol 3:6
 på 8 kvm 
under
 handledning 
är
 för den
normalhändige
 ca 6-7 tim
 
en förening med mer än
 500 års samlad
erfarenhet av solvärme

Marknadens bästa plana
solfångare

 Lesol 5 AR Marknadens bästa plana villasolfångare
Nu med ref. 516 kwh/kvm/år
 dvs marknadens bästa plana
 solfångare.

Lesol Vacumsolfångare
Utgår ur sortimentet under sommaren.

Solpanel (PV )

 

Termisksolvärme
 (plan solfångare)

 

Vacuumsolfångare av
 typ Heatpipe.