Tänkvärt:

Solen skickar inga räkningar

Inte ens om 40 år när oljan är slut och elströmmen är mångfaldigt dyrare än idag.


Visste du att?

  • En enda timmes majsol ger oss mer energi än vi "förbrukar" under ett helt år.  (Lustigt, detta skrevs här  på tidigt 90-tal men det verkar på TV-reklamen som om EOn inte hajat det förrän nu)
  • Sverige är ett mycket bra solland med en solinstrålning som är större än de flesta centraleuropeiska länder.
  • Dagens solvärmeanläggningar ganska enkelt kan ersätta 20-40 % av din nuvarande värme.
  • En solvärmeanläggning fungerar bäst under den tid som övriga värmepannor fungerar sämst.
  • De mest ekonomiska och bäst fungerande solvärmeanläggningarna byggs i studiecirklar sedan 30 år tillbaka.
  • Om man ersätter olja med en (1) kvadratmeter solfångare slipper vår luft varje år att ta emot 90 kg koldioxid, 1,5 kg svaveldioxid och 3,5 kg kväveoxid.
  • Om man ersätter kärnkraftsel med en (1) kvm solfångare slipper vi ta hand om 2,5 g högradioaktivt avfall som vi måste vaka över i 25 000 år framåt. För närvarande har vi 22 000 ton som vi inte vet var vi ska göra av. De mest naiva tror att vi kan gräva ner det.
  • Även vid molnigt väder kan man tillvarata en avsevärd mängd energi med hjälp av solfångare.
  • Skulle alla äldre hus byta sina gamla fönster till dagens energieffektiva skulle energi motsvarande hela Ringhals kärnkraftverks produktion sparas och en varvtalsreglering av industrins fläktar och pumpar skulle resultera i en besparing motsvarande Forsmarks produktion. Varje år!.  Anses det månne enklare att bygga kärnkraftverk än att byta fönster eller justera pumpkapacitet?
  • Om det fanns solfångare på samma areal som vi idag använder till biobränsle (ved o pellets) så skulle vi kunna få ut 450 ggr så mycket energi/år vilket är 100 ggr mer än hela sveriges energianvändning.(Tyvärr skulle troligen svamp o bärplockningen i dessa områden förlora en del av sin tjusning.)

Din Värme -Vår Miljö "Jola behöver itte människa men 
människa behöver jola"
ref. U. Andersson