Bilder av solfångare, till tips o inspiration.

Solfångare måste inte ligga på taket. Ibland kanske en alternativ placering t.o.m är att föredra.

 

 
10 kvm Lesol på gårdsplank                         9,6 kvm Lesol AR                                14,5 kvm servicebyggn.Eda Camping

  

 På brutet tak i Rackstad                                                 60 kvm Lesol 5 värmer pool på camping , charlottenberg

      
På nedre takfallet för att fånga den          9,6 kvm Lesol 5AR charlottenberg                     19 kvm Camp Grinsby
lågt stående vintersolen.

 

10 moduler Lesol 5 inkopplade till EviHeatVärmepump 14,5  kvm fristående solfångare         
Solfångare monterade som tak på redskapsskjul.
eller månne kaninbur?

solfångare i 58 graders lutning

Solfångare i 55 graders lutning

                   10 kvm på kursgård

vacumsolfångare

      solfångare hyreshus    

    Kretsloppshuset S:a Viken                " Kv Paradiset" 40 kvm Lesol5 AR inkopplat              Kälkersrud

     15 kvm Lesol 3 tillverkade i             för varmvattenproduktion via tappvarm-

      studiecirkel.                                           vattenautomat o seriekopplade tankar.

        9,6 kvm Lesol 5AR charlottenberg

 

13 moduler Lesol på idrottshall           liggande brättnesolfångare

solfångare sporthall Arvika 13 moduler                                  solfångare under altan i Åmot
Lesol 5 inkopplade mot 1500 liter ackumulatortank


.De två husen ovan ligger 50 m från varandra i Åmotfors. Solfångaren t.v             Med denna taklutning finns inga
är helt täckt av snö och kan därför inte producera någon värme. Sol-                       snöproblem.
fångaren t.h har däremot varit snöfri och varit i drift sedan 1 månad till-

baka p.g.a att de monterats med en brantare lutning.korten tagna 3 feb.

 


 Liggande Lesol på garagetak

montering Lesol 3AR på vägg hos "FroggyBoy"
självbyggd solfångare Glava
 solfångare  Glava


 Montering solfångare


16,5 kvm solfångare  Kälkersrud

 9,6 kvm Arvika

 Sandvikengården

 


Montage av fristående solfångare
Gillberga
 
S;a By,  Åmotfors

Bilder från studiecirkel

Bygga solfångareGIK bygger 20 kvm solfångare till omklädningspaviljong
absorbator läggs på plats
solfångarbygge -09
solfångarbygge -2009

solfångarbygge Gunnarskogs idrottsklubb
Gunnarskogs idrottsklubb bygger 20 kvm solfångare

Solfångare "Sköna Rum" Lågenergihus, Arvika


 4 moduler 6,5 kvm Lesol 3

 6,5 kvm Lesol 5AR i klässbol


Här ligger solfångarna på taket till Sköna Rums  lokaler, nedanför det 4,8 kw stora solcellspaketet. Till systemet är även kopplad en 16 kw vattenmantlad vedkamin och via kulvert en, i närliggande byggnad, gemensam pelletsanläggning.

 

 Minisolanläggning  i Arvika inkopplad mot  Nibe Fighter 
  3 moduler Lesol 5AR    

kärrsmossen, Arvika           Trevlig Lesol 5 AR-anläggning Kymmens Alltjänst                        skärmnäs