Pelletvärme:  pelletskamin eller pelletspanna eller...?

    Olika sätt att elda pellets

Många är väl de som provat att elda pellets i s.k pelletskorg ?

som enligt reklamen kan placeras i braskaminen och göra samma tjänst som ved. Lika många har väl sedan ställt ut den i garaget när det uppdagats att både mysfaktor och värme i stort sett uteblivit. Vissa korgar däremot är ypperliga till att koka mat på t.ex under älgjaktspasset eller i som handvärmare i rallyskogen. Detta inbegriper inte någon av de på bilderna. En något bättre förbränning kan däremot uppnås då korgen används i  kakelugnar med goda dragförhållanden.  För de som inte har tillräckligt med ved kan istället blanda ved o briketter som fungerar utmärkt i de flesta kaminer.


Pelletkaminer

Mount Vernon pelletskamin  ved/pellets  mount vernon pelletskamin för inbyggnad

               Castile                                               Tyr (ved-pellets)                                    caminetti "Tour"                  Mt Vernon pelletkamin


varmluftsinblåsning till flera rum varmluftsinblåsning till flera rum

KMP Lilla Frö pelletkamin

Daily  pellets

Extraflame cleopatra

klarar sig helt utan el.

 


extraflame   kan anslutas med kanaler för värmespridning till flera rum.

Lilla Frö 

http://vimeo.com/50816788

 

      

"Linea" 6 alt. 9 kw  pris från  24 700:-

mycket prisvärd    finns nu även i

 vattenmantlad version                          

           "Cleo"

           Kombikamin för ved o pellets


 Extraflame "ELISIR"

 finns som vattenmandlad

 

 

Akimix  från Invicta

 Nyhet: pelletskamin från Morsö     Kombikamin ved/pellets  från MCZ         Pelletkamin Red från MCZ  från 19 800:-
 från 18 995:-                                                                                                                 


Pelletsvärme, nu mer aktuell och lönsam än någonsin

 Med pelletseldning får man dessutom tillgång till samma höga temperatur till radiatorsystemet som vid oljeeldning och  detta kan vara avgörande för om man skall behöva frysa eller inte , särskilt i äldre hus som oftast har för små eller för få radiatorer för t.ex en optimal värmepumpsdrift.

 Här i kombination med effektiv solvärme


Pelletskaminer finns i många varianter, alltifrån halvautomatiska till kaminer med uttag för varmluftsinblåsning till flera rum eller vattenmantlade som kan anslutas till husets radiatorsystem. Andra kan fjärrmanövreras via telenätet och några anslutes till ett yttre pelletsförråd för att minimera pelletspåfyllningarna.   I hus med öppna planlösningar kan pelletskaminen klara 80 - 90 % av uppvärmningen . KMP:s kamin "Solberga"o "Mysinge" kan förses med en mindre vattenvärmare som inkopplas till varmvattensberedaren och ger varmvatten under eldningssäsongen. I stort sett alla pelletskaminer styrs via en rumstermostat som ser till att hålla en jämn temperatur i rummet och flertalet har inställning för tidsstyrning och nattsänkning av rumstemperaturen. Tyvärr har det dykt upp pelletskaminer med ursprung i Kina som man i dagsläget bör reservera sig för. Billigt är inte alltid det mest lönsamma. Ni som ändå redan innehar en sådan , maila gärna in era iaktagelser.

Lite vägledande priser på godkända pelletskaminer finns att läsa på www.alltompelletskaminer.se


    Pelletskamin

                                  
 Piazetta pelletkamin med multifuoco:           Superior  Cleo    6kw                                  Superior  Mia  8,5 kw
 omvänd varmluftsinblåsning som ger                   Just nu:  19 900:-                                        Just nu: 23 900:-
jämnare rumstemperatur. Kan även
kanalanslutas för att även värma an-
gränsande rum. Finns i en mängd storlekar.

      
  Caminetti montegrappa Filo               Top                                                              Agila

Pelletsbrännare


  
Självrengörande pelletsbrännare från Ulma.
 Snabbstartande med tändelement som håller. 5-års full garanti på tändelementet
 Ny kompakt kompressor med 5-års garanti
 Enkel installation
 Hög verkningsgrad
 Passar de flesta pannorna
 Årlig service tar ca 5 min
 Svensktillverkad
Brännaren har självmodulerande effektreglering och som standard har vi kylflänsar på undersidan av brännarröret som förlänger livslängden på brännarröret. Kompressor för den automatiska rengöringen av brännaren medföljer.
.      Ulma laddpanna  20 -95 kw
     Ulmapannan


Alla pannor kan förses med pelletsbrännare, men långtifrån alla är lämpliga att elda pellets i. T.ex kan en Baxi, Viking eller Pellx-brännare i en CTC 1100 kräva uraskning var 4:e dag emedan en EcoTec Bioline i en Egor V25 klarar 1½ månad och i Diom el o ved upp till 5 månader mellan uraskningarna.Verkningsgraden i en äldre panna är väsentligt lägre än en ny pelletpanna  vilket ger en merkostnad i pelletsförbrukning så....?!  Tänk på att du ska leva med anläggningen i många år framåt och besöken i pannrummet kan bli många ändå. Minst lika viktigt som val av brännare är utformningen av pelletsförrådet.De flesta driftstopp av pelletseldning beror på på ojämn eller utebliven pelletstillförsel p.g.a dåligt utformat förråd.  Även kvaliteten på pellets kan variera ganska rejält.  Bulktransporter genererar alltid pellets med betydligt mer finandelar än vad som borde vara tillåtet och har du en brännare som inte kan tillgodogöra sig dessa kan det nog vara värt besväret och den marginella merkostnaden att använda pellets i småsäck ,där spånet är borttaget före paketeringen.  Och tänk på att pellets är en färskvara, så lockas inte att köpa flera års förbrukning pellets till reapris under sommaren bara för prisets skull. Om den inte redan är fuktskadad (vilket är ganska troligt) så blir den  det innan värmesäsongen hinner börja och den lilla "vinst" du gjort vid inköpet kommer ingalunda att kompensera för de olägenheter en dålig pelletskvalitet orsakar. Pellets från öststatsländer har tidigare hållit katastrofalt dålig kvalitet men håller nu på att bygga upp ett bättre rykte och kan bli en allvarlig konkurrent till våra svenska leverantörer i framtiden.

Pelletspannor

  BioWin pelletpanna    ULMA varmluftspanna

Focuspanna med           Biosolpanna           BioWin Pelletpanna              Ulma effektiv o                  25 Kw ger

Bioline 20  brännare        Sol/pellets         integrerad pelletpanna            utrymmessnål                  snabb värme i större lokaler

 

Uno pelletpanna           

KMP Uno           ULMA laddpanna       Caminetti Montegrappas "Aktive"  16-35 Kw                                                                                                                               t.h    med  extra pelletsförråd 
Passa på att besöka www.hundraprocent.info om ni är i valet om nytt värmesystem.


En pelletspanna är i de flesta fall en olje  eller vedpanna som modifierats   för att enkelt kunna uraskas och många har  automatiskt rensning av konvektionskanaler. Andra har försetts med tryckluftsrenblåsning av brännkoppen och tycker sig därför ha rätt att kallas sig underhållsfria (?!). Rätt installerad utrustning och med ett bra bränsle är pelletseldning bekvämt och ,trots prisökningar de senaste åren, och med ca halverade värmekostnader gentemot olja o el. Men underhållsfri  är att ta i. Prismässigt finns villabrännare från 9 000:- till 30 000:- och med under- alt  övermatad pelletsförsörjning. Körs däremot pannan mot en ackumulatortank är en laddpanna med rörbrännare att föredra.
 EcoTec Mini Q Bioline 20 pelletsbrännare
smidig o utrymmessnål  panna  20-25 kw,  försedd med Lambdasond anpassas förbränningen automatiskt efter den rådande pelletskvaliten. Detta är en s.k laddpanna och behöver anslutas till en ackumulatortank. Stor asklåda.

Vattenmantlade pelletskaminer

I hus utan pannrum kan den vattenmantlade pelletkaminen vara en lösning. Pelletskaminen är gjord för att ansvara för huvuddelen av bostadens uppvärmning, den fungerar helautomatiskt mot en termostat och du behöver bara fylla på den 2 till 3 gånger per vecka. Den är dessutom enkel att installera. Kaminen tillsammans med några fläktkonvektorer samt en varmvattenberedare, eller ännu hellre en ackumulatortank, räcker för att täcka värmebehovet i de flesta hus. Tänk på att välja effekten till vattnet med hänsyn till husets värmebehov.

 Ex. hur effekter till vattnet och till rummet kan variera med olika kaminer:

EcoIdro                 Wodtke ,                      Hwam,              Ecovision      Superior Sabrina
ger 60% till vattnet   80% till vattnet         50% till vattnet   90% till vatten    20% till vatten

     

Att kombinera solvärme och pelletseldning ger ett uppvärmningssystem som är både prisvärt och miljöriktigt. Rent praktiskt går det till så att solfångarna värmer ackumulatortanken och ger varmvatten på sommaren samt uppvärmningstillskott vår och höst. Pelletskaminen startar vid behov och värmer, även den, ackumulatortanken i samarbete med solfångarna. Ackumulatortanken ger i sin tur värme till såväl tappvarmvatten som radiatorer.

 

Solvärme i direktelvärmda hus     (viktigt tips)

När din gamla elberedare tjänat ut, KÖP INTE , ej och aldrig!!!  en likadan igen. Om du istället installerar en ackumulatortank med varmvattenberedning och elpatron så fungerar den både som elberedare och  elpanna tills den dag som du ämnar gå över till ett vattenburet system. Tanken kostar obetydligt mer men den ger möjlighet att komplettera med framtida värmekällor. Det är t.ex. enkelt att senare installera sol-, ved eller pelletsvärme eller t.o.m värmepump, om det i framtiden kommer ut någon vettig sådan på marknaden.

 

Värmelagrande eldstäder

Hus byggda efter 1985 kräver betydligt mindre värmetillskott än tidigare byggda. Detta på grund av att man har energiglas i fönster, värmeåtervinning på ventilationsluften, väl tilltagen isolering m.m. Detta innebär att de allra flesta av dagens kaminer är effektmässigt för stora för husen. Husen är ofta byggda med platta på mark d.v.s. grundkonstruktionen består av en underisolerad betongplatta. Den idealiska värmekällan, för den som vill vedelda, är  i dessa fall är en värmelagrande eldstad som jämnar ut effekten till att avges under hela dygnet.

Klicka på bilderna  för  mer information om dem.

 


Cronspisen
    Brunner med vattenmantel o värmelager


Moderna värmelagrande ugnar

Den moderna "kakelugnen" är tillverkad av Olivin- eller täljsten och har betydligt bättre lagringskapacitet än de äldre. Oftast räcker det med en dryg timmes eldning per dag för att hålla värmen i huset.

Anskaffningskostnaden för en värmelagrande eldstad är som regel något högre än för en braskamin, men genom ugnarnas värmelagringsförmåga ersätter den värme från det ordinarie värmesystemet under i stort sett hela dygnet och man tjänar in denna kostnad på 2-5 år beroende på omständigheterna. "Kakelugnen" pryder dessutom sin plats i hemmet. Täljstensugnen får inte förväxlas med många av de täljstenskaminer som finns på marknaden och som oftast har på tok för lite täljsten för att lagra värme under någon längre tid.