Läs även på:   http://ekovarme.bloggo.nu
braskaminer, vedspisar, gjutjärnskaminer kakelugnar  m.m.

 

       Kaminkampanjer o nyheter  - se under "kontakt"  och på

            www.facebook.com/pages/Brättne-Bruk/416842041725526

             Följ  även Ekovarme.bloggo.nu

 

             

 Aduro 13                                         Aduro 9-3                           Aduro 9                             Oranier "Arena"      


Att välja kamin, spis, braskamin eller kakelugn är ett grannlaga konststycke.

Kaminer finns i många varianter och med varierande priser, från 2 900:- till  66 000:-, och har alla det gemensamt att de måste brinna för att avge någon värme. En del har försetts med ytterhölje av t. ex. plåt och vissa av dem bör, för att bli någorlunda effektiva, förses med fläkt. De flesta kaminer på marknaden är miljögodkända men enbart detta innebär inte att de behöver vara effektiva som värmekällor. Då kaminer eldas på full effekt visar de flesta bra förbränningsresultat men är det så de sedan kommer att brukas?  När temperaturen i rummet närmar sig 25-30 grader vill nog även den mest frusne minska effekten på kaminen, vilket oftast görs med lufttillförseln. I detta skede "får kaminen bekänna färg." Många fabrikanter redovisar bara vilken effekt kaminen ger på "full fart" vilket egentligen är oväsentligt i de flesta hus. Det vore betydligt intressantare att få reda på vad de presterade vid underhållsvärme och hur länge de då kan ge värme med god verkningsgrad även om det i slutändan alltid är den som eldar som påverkar slutresultatet.

Täljsten eller inte?  Gjutjärn eller plåt?

  Många förknippar täljstenen med egenskaper till värmelagring vilket är en sanning med stor
  modifikation. 
 
 Läs lite grunder här.

 

              
                             
   Kaminer för större lokaler där värmebehovet är stort.
   
 Tipi från Eurofire
  Itaya  12 kw   vedlängd 75 cm       Bradford  12 kw                    Chamane  14 kw
   

 

Designkaminer           -             Inte bara en värmekälla           -


CERA  Designkaminer  feat.  Britta v. Tasch

  Kamin med glas på båda sidor    
 Pyramid från Arkiane                                           Brunnerkamin "Seethrou"                         Kaufmankamin


Braskamin, mer än bara en värmekälla

Använder man sin eldstad några få dagar per år behöver man kanske inte lägga så stor vikt vid effektivitet och verkningsgrad som om man använder den som huvudsaklig värmekälla under hela vintern. Den eldningstekniska effektiviteten* mellan ofta utseendemässigt lika kaminer kan vara mycket stora och innebär att istället för att såga och hugga 8kbm ved behöver man 20kbm i det andra fallet och dessutom behöva agera eldvakt om nätterna.

Och: vatten brinner inte, så använd torr ved, det vinner både du och dina grannar på.

* Se förbränningsteknik

Övriga önskemål:
Kan vara asklåda, glasluckor skall hålla sig rena, lång brinntid m.m.

    

Liten o naggande god. Morsö 1010                 Aduro 9 utan sidofönster         Aduro 13
                                                                                   13 900:-


kvalitet o design
 

"Kazan" från Franska Invicta

 Gjutjärnskamin  9-3 kw
 

Morsö  kvalitets-
kaminer i gjutjärn


 Quadraaqua vattenmantlad insats från
 Caminetti Montegrappa      15 kw 

Att tänka på:

 För de som har en befintlig öppen  
 spis som är värd att bevara, är en 
 spisinsats ett bra alternativ till 
 en effektivare vedvärme


De flesta brasinsatser behöver ha 
ordentligt stort utrymme ovan
insatsen för att värmen ska 
hinna spridas ut i rummet.

 
Är det för trångt låses mycket värme kvar inuti kupan och det enda som blir varmare är röken ut i skorstenen.
kamininsats Domino ll FS
            5 400:-
   
   

 

Förbränningsteknik    (för den som vill veta hur o varför)

Ett vedträ stort som ett mjölkpaket innehåller energi motsvarande ca: 1 (en) Kwh, sedan beror det på dig och din kamin eller värmepanna hur mycket av denna energi som kommer ditt hus tillgodo.

För att uppnå en bra förbränning måste veden uppnå en temperatur över 800 grader, vilket frigör de brännbara ämnen som finns i veden, och därefter skall dessa gaserna antändas genom att nytt syre tillförs på rätt sätt (s.k. sekundär-luft). Detta innebär säkerligen att om du har en äldre braskamin med "friskluftsintag" utifrån till förbränningsutrymmet så kommer du aldrig i närheten av de 800 grader som är den första förutsättningen för att lyckas.  Försöker du dessutom få vedträt att "brinna" ända till morgonen har du dessutom lyckats omvandla 70-75% av vedens energi till sot och tjära. Detta innebär att ryker det ur din skorsten längre än några minuter då du tänder brasan, så eldar du fel.  För att lättare uppnå effektiv förbränning har en del kaminer försetts med keramiska stenar inuti eldstaden, vilka isolerar mot kylande ytor närmast eldhärden. Nackdelen är att eldstaden blir något mindre. Alternativt kan förbränningsluften förvärmas innan de träffar rökgaserna, vilket brukar ske genom små kanaler runt kaminens ytterhölje. De bästa kaminerna utnyttjar bägge dessa varianter och klarar även uteluftsanslutning utan att förbränningen försämras. Dessa små detaljer är avgörande för om du ska få ett ekonomiskt och miljömässigt bra eldningsresultat utan nersotade glas och daglig tömning av aska.I tyngre eldstäder t.ex. kakelugnar uppnås en bra förbränning enklare än i en äldre järnkamin.
Generellt för de flesta kaminer är att ju bredare kaminen är ju svårare är det för fabrikanten att erbjuda en bra förbränning under den tid då kaminen skall leverera en låg effekt. De flesta köpare vill naturligtvis se så mycket av brasan som möjligt men inte få för varmt i rummet och dessutom få veden att brinna länge. Mycket få kaminer kan leverera detta så det gäller att "läsa på" innan man bestämmer sig för kamintyp. Alltför många gånger har kaminens utseende (och pris), pga okunskap, resulterat i mångårig besvikelse hos impulsköparen. En kamin ska man leva med under många år. Betydligt längre än mellan bilbyten, så ge kaminen lite mer tid innan valet.

Brunner braskaminer           klicka på bilden

och insatser


Spisar med stor glaslucka och som kan ge dig varmvatten och värme till
radiatorsystemet och som dessuton lagrar överskottsvärme till ett
keramiskt värmelager och till ett utseende som du själv skapar. En utopi?
nej, kolla in på  www.brunnerkaminer.se

 

Vattenmantlade eldstäder

För de hus utan pannrum och som redan har ett vattenburet radiatorsystem kan en vattenmantlad kamin eller kökspanna vara ett bra alternativ.Många av dessa ger stor värmeeffekt och kräver ackumulatortank för att kunna eldas effektivt men kan då med en elpatron och varmvattensberedare i tanken utgöra ett komplett värmesystem för det mindre och medelstora huset. Om man betänker att enbart energibehovet att göra varmvatten till en enfamiljsvilla ofta hamnar på 5-7000 kwh per år,vilket om villan är eluppvärmd blir en kostnad över 10 000  kronor/år,  så förstår man att värmekostnaderna radikalt kan minskas på detta sätt.

Några exempel:

   vattenmantlad "Andrus" 15 kw       85% verkn.grad

Vattenmantlad "Mantova" 10 kw         83% verkn.gr  19 900:-

Hergom Classic kökspannor

kökspanna
LO 8    27 kw


 köksspis     "Suprema"


Oranier Hectos AquaTermoRosa  15,5 kw

  
 Pertinger spisar o kökspannor    7-23 kw     även varianter med genomvärmningsspjäll för värmelagring i stenmagasin

            Tala WE vattenmantlad kamin 8 kw           
 Celtic  ved             EcoIdro pellets            Tala     ved                 Olivia  ved     

   

 

 

 

 


  Detta är bara ett mindre urval av de vattenmantlade eldstäder som finns. Använd länkarna under "kontakt" för utförligare sortiment.

"Kaminpanna" walltherm  upp till 93% verkningsgrad             ex. kombination vattenmantlad kamin/solvärme
17kw   vattenmantlad  med  omvänd förbränning.                 ( principskiss) Bättre inkopplingsschema finns på kommande sid.

palazzetti agua Betty täljsten vattenmantlad CARON Vattenmantlad kamin Oasi vattenmantlad kamin  16 kw

"Sorbas" vattenmantlad       Antonia o Betty aqua                    Caron                          Oasi 16 kw
och mycket prisvärd kamin      8,5 kw till vatten                                se kampanj                  från  39 500:-
från Romotop, 7 kw till          4 kw till rum                                        
85% verkn.grad
  vattnet, 4 kw till rummet                                                                  

                                        vattenmantlad kamin "Alice" pris 22 800:-     

  Romotop   Lugo    3 kw rum                       "Alice" 12 kw till vatten                            vattenmantlade        insatser

    6 kw vatten     mycket prisvärd                                    3 kw till rummet                                           från 15 000:-

       
 Riano  9kw till vatten       Romotop Espera     nominell  10 kw       70% till vatten
 4 kw till rum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalytisk   förbränning

 

Ett fåtal kaminer på marknaden har försetts med katalysator, (liknande de som finns i våra bilar för att "rena" avgaserna från oförbränd bensin.)  Skillnaden är att här utnyttjas värmen efter katalysatorn till att värma huset istället.
I kaminerna används katalysatorn till att förlänga "brinntiden" på veden, d.v.s man kan "pyrelda" utan att grannen kommer och slår en på käften för att det ryker på honom. Man kan m.a.o ha en stor kamin, ladda den helt full med ved, strypa draget och få den att ge värme 10 - 14 timmar innan nästa påfyllning.  Låter väl bra men det krävs att man lär sig tekniken att elda denna typ av kamin.  Annars är ett väl så bra sätt att jämna ut värmeeffekten är att istället lagra upp överskottsvärmen över tid i ett sten eller vattenmagasin. (se värmelagrande eldstäder)

                              

Vermont Castings "Encore"                      Fireview upp till 90% verkn.grad (din)
 en klassiker  

 

Vattenmantla din egen kamin (eller kombipanna)

 

vattenmantla din egen kaminEconomizervattenmantla din egen kamin

Finns för anslutning bakåt (ö.bild) eller som toppanslutning (n.bild)

Economizer är enkel att sota och

har snygg o ren design och finns i flera storlekar.

 

 

 

Heatacc rökgasväxlare

vattenmantla din kamin       Många äldre kaminer har såpass undermåligt förbränningssystem att de måste eldas med överdrivet mycket "drag" för att få en vettig förbränning vilket oftast resulterar i på tok för höga rökgastemperaturer. Trevligt för kråkorna men värmeutnyttjandet och vedhögen blir lidande. Vill man ändå behålla kaminen och få ett högre utbyte av veden kan en rökgasvärmeväxlare monteras på rökröret mellan kamin o skorsten som gör om övertemperaturen i röken till varmvatten och/eller värme till radiatorsystemet. T.ex har man en Jötul 8TD från början av 90-talet som man trivs med kan en economizer utvinna ytterligare 2-3 kw ur vedenergin. Ur en äldre kombipanna, exempelvis CTC 265 eller Exonom A25 ( som egentligen inte ska eldas med ved annat än i nödfall) kan betydligt mer utvinnas. För ivriga bastueldare kan en Heatack monterat på den vedeldade bastukaminen ge värme o varmvatten, under lång tid ,till huset


   Bastukaminer


        

 Aito                                       Kota Inari                                                                      Narvi
Lederata -  plånboksvänliga kaminer  med utmärkt prestanda
                         
  Vedspis 8 kw                           Magic 10 kw             

   83% verkn.grad             87% verkn.grad   
     12 111:-     80 kg                             7 777:-   61 kg             

  installerad Diana i Sorselestuga

 

Värmeförflyttare

De som tidigare haft kamin vet hur varmt det kan bli i rummet. En kamin ger 3-8 kw i värme när den brinner och skulle kunna värma hela huset då det är rejält kallt ute om bara värmen kunde spridas till de sämst belägna rummen.
 värmeförflyttare pax En viss hjälp kan fås utav tystgående                        Värmeförflyttare badrumsfläkt Fresch badrumsfläkt
s.k. värmeförflyttare med inbyggd termostat och varvtalsregler.              är en mycket tyst ( 22 dBA) o flexibel fläkt
Var bara beredda på att det inte räcker med en. (se även                       som lämpar sig som värmeförflyttare. Kan ge upp
under FAQ ) fläkten på bilden kommer från Pax                                     till 130 kbm luft/tim

Ecofan tvåbladig           Ecofan trebladig  ger större  luftmängd.
                 1600:-   Fungerar helt utan elinkoppling. Värmen från spisen räcker.     1 890:-
                            Rolig o pedagogisk teknikpryl.  Ha däremot inga stora förhoppningar om deras verkan.

   Här är en ny kaminfläkt till introduktionspris.